Ứng dụng thương mại điện tử bán hàng

STT Tên ứng dụng Tên doanh nghiệp Xem thông tin
1 MYGU Công ty Cổ phần Công nghệ và Thời trang MYGU Xem Chi tiết
2 DJC Công ty Cổ phần Tập đoàn hành trình kim cương Xem Chi tiết
3 Agrich Công ty TNHH Feel SaiGon Xem Chi tiết
4 HiFPT Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Xem Chi tiết
5 GenGo Công ty TNHH Cixgen Global Xem Chi tiết
6 Oil Depot Công ty Cổ phần Tập đoàn Intergate Xem Chi tiết
7 Trainery Công ty TNHH Zengi Xem Chi tiết
8 Moons House Công ty TNHH Moon House Xem Chi tiết
9 Everlearn Công ty Cổ Phần Học Viện Doanh Nhân MVV Xem Chi tiết
10 Saco Travel Công ty TNHH Du lịch Saco Xem Chi tiết