Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

phuongnam195bca.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ công an, Chi nhánh Phương nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0100110126-003

Trụ sở Doanh nghiệp:

Số 125 Kha Vạn cân, P. Linh tây, TP Thủ đức, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0963609839