Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

mandalay.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Nguyễn Trung Dũng

MST/ĐKKD/QĐTL:

8467204408

Trụ sở Doanh nghiệp:

66 Điện biên phủ, P. Đa kao, Q. 1, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0886158479