Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

saigonrestaurants.vn

Tên Doanh nghiệp:

Mai Gia Hiền

MST/ĐKKD/QĐTL:

41C8014755

Trụ sở Doanh nghiệp:

302 Gia Phú, P.3, Q. 6, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:

China

Điện thoại

02839330992