Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

duocthaothienphuc.vn

Tên Doanh nghiệp:

Chi nhánh Công ty Cổ phần dược thảo Thiên Phúc

MST/ĐKKD/QĐTL:

0104402271-002

Trụ sở Doanh nghiệp:

Thôn Phú Thọ, X. Dân Hòa, H. Thanh Oai, Tp. Hà Nội

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02433971345