Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

phukienxanh.net

Cá nhân:

Trần Văn Chiến

Mã số thuế:

8359004962

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

0936063638