Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

aztest.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần TDFOSS

MST/ĐKKD/QĐTL:

3200731242

Trụ sở Doanh nghiệp:

139 Nguyễn Huệ, P. 1, Tp. Đông Hà, Quảng Trị

Tỉnh/Thành phố:

Quảng Trị

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02337774455