Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

dell24h.com

Tên miền phụ:

DuyAnhComputer.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vu Tin học Duy Anh

MST/ĐKKD/QĐTL:

0309535177

Trụ sở Doanh nghiệp:

110 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

39255424
Website không thuộc đối tượng điều chỉnh của nghị định 85/2021/NĐ-CP