Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

cothienkhang.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH ĐTPT KHKT Dược Phẩm A.N.Z Việt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0104485334

Trụ sở Doanh nghiệp:

Thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, huyện Thường Tín

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0904959869