Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

callparts.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Callparts Viêt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0316150146

Trụ sở Doanh nghiệp:

73/15 Trương Văn Thành, P. Hiệp Phú, Q. 9, TP.Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0937421535