Đào tạo, tập huấn về thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 22/7/2020, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị - tập huấn về thương mại điện tử với chủ đề “Xu hướng thương mại điện tử thời kỳ hậu Covid-19”. 

Phát biểu tại buổi khai mạc lớp tập huấn và hội nghị, Ông Đinh Lâm Sáng – Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã trình bày các vấn đề về thực trạng triển khai và ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn thời kỳ hậu Covid-19, sơ bộ về tình hình thực thi kiểm tra và xử lý vi phạm thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các vấn đề khó khăn tồn tại trong công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị - tập huấn, có hơn 50 cán bộ quản lý nhà nước đến từ các Sở, ban ngành và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số giới thiệu và báo cáo tập trung vào một số vấn đề chính như:  Thực trạng phát triển thương mại điện tử Việt Nam và xu hướng phát triển; Vấn đề quản lý nhà nước về TMĐT và các thách thức đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử thời kỳ hậu Covid 19; Phân tích mô hình hoạt động thương mại điện tử quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP và Thông tư số 47/2014/TT-BCT; Tình hình thực thi, kiểm tra, xử lý vi phạm và các chế tài quy định tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP; Quy trình đăng ký, thông báo website thương mại điện tử; Quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm trong và tình hình thực thi pháp luật trong thương mại điện tử….Đặc biệt, nội dung của các lớp tập huấn cũng tập trung giúp các cán bộ Cục Quản lý thị trường Bắc Kạn hiểu rõ tình hình thực thi pháp luật của các doanh nghiệp, các vướng mắc thường gặp trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm, các bài học kinh nghiệm và các bước tiến hành lập và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, các diễn giả của Cục TMĐT và KTS cũng hướng dẫn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh các công cụ, các phương pháp triển khai hoạt động TMĐT, cách thức để phát triển hoạt động kinh doanh và marketing trên mạng xã hội; kỹ năng bán hàng, phát triển kinh doanh qua các sàn giao dịch TMĐT.

Qua đó, việc tổ chức lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, hợp tác trên địa bàn tỉnh về thương mại điện tử. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp trong việc nắm bắt thông tin, kỹ năng ứng dụng TMĐT, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong xu thế hội nhập toàn cầu.

Các buổi tập huấn đã nhận được sự hưởng ứng tham gia nghiêm túc, nhiệt tình của các học viên thông qua việc góp ý, trao đổi thông tin và kinh nghiệm để góp phần đẩy mạnh hoạt động TMĐT trên địa bàn của tỉnh./.