Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

lamsonvt.vn

Tên Doanh nghiệp:

Khu dịch vụ dầu khí Lam Sơn

MST/ĐKKD/QĐTL:

3500101844-003

Trụ sở Doanh nghiệp:

9 bis, Trương Vĩnh Ký, phường 1, Thành phố Vũng Tàu

Tỉnh/Thành phố:

Bà Rịa - Vũng Tàu

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0643852583