Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

jesse.vn

Tên miền phụ:

jesse.com.vn; khuyentai.vn

Cá nhân:

Ngô Thanh Tùng

Mã số thuế:

8056754155

Tỉnh/Thành phố:

Bắc Ninh

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

0968985689