Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

phannubatunghue.vn

Tên miền phụ:

www.phannuhue.com.vn; www.phannucungdinh.vn

Cá nhân:

Lê Thùy Anh

Mã số thuế:

0313864456

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

0909443302