Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

phusonstone.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Phú Sơn

MST/ĐKKD/QĐTL:

0800304416

Trụ sở Doanh nghiệp:

Khu 7, P. Phú Thứ, Tx. Kinh Môn, Hải Dương

Tỉnh/Thành phố:

Hải Dương

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02203821688