Thông tin ứng dụng thương mại điện tử

Tên ứng dụng:

Okiela: Mua sắm trên di động

Loại hình cung cấp dịch vụ:

Sàn giao dịch TMĐT
# Hệ điều hành Liên kết tải ứng dụng Logo
1

iOS

Liên kết tải
2

Android

Liên kết tải

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Okiela Việt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313807271

Trụ sở Doanh nghiệp:

133 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0873036818