Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

vietnambooking.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Việt Nam Booking

MST/ĐKKD/QĐTL:

0308042348

Trụ sở Doanh nghiệp:

190 Trần Quý, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02839562142