Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

thegioisaffron.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Phan Ngọc Quỳnh Liên

MST/ĐKKD/QĐTL:

0304186652

Trụ sở Doanh nghiệp:

561 Ba Tháng Hai, phường 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0398888133