Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

tradiphar.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Dược phẩm TRADIPHAR

MST/ĐKKD/QĐTL:

0801096712

Trụ sở Doanh nghiệp:

Khu dân cư Phục Thiện, P. Hoàng Tiến, Tp. Chí Linh, Hải Dương

Tỉnh/Thành phố:

Hải Dương

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02203590286