Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

kietminhrivet.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại sản xuất Kiệt Minh

MST/ĐKKD/QĐTL:

0301440886

Trụ sở Doanh nghiệp:

1458 Hoài Thanh, P. 14, Q. 8,Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02838771136