Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

dieuhoaplus.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần SIM (Việt Nam)

MST/ĐKKD/QĐTL:

0108922401

Trụ sở Doanh nghiệp:

Ngõ Đìa 5, Thôn Đìa, X. Nam Hồng, H. Đông Anh, Tp. Hà Nội

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0961118381