Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

nhanhoanghia.com.vn

Tên miền phụ:

nhn.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Điện Tự Động NHÂN HÒA NGHĨA

MST/ĐKKD/QĐTL:

0303238298

Trụ sở Doanh nghiệp:

37 Hoàng Diệu, P.12, Q.4, Tp.HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02838994911