Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

nhuavietphap.com.vn

Tên miền phụ:

https://www.youtube.com/channel/UC0JV37dnOJKS7JigRnTZqXw

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Công nghiệp Quang Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0900239351

Trụ sở Doanh nghiệp:

Thôn Ao, X. Minh Hải, H. Văn Lâm, Hưng Yên.

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

022133981157