Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

kmp.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ KMP Center

MST/ĐKKD/QĐTL:

4001132870

Trụ sở Doanh nghiệp:

Thôn Thái Đông, X. Bình Nam, H. Thăng Bình, Quãng Nam

Tỉnh/Thành phố:

Quảng Nam

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0911777449