Quy trình bổ sung hồ sơ đăng ký ứng dụng?

Bước 1: Tạo tài khoản Nếu Quý vị chưa có tài khoản: Đăng ký mở tài khoản tại đây. Nếu Quý vị đã có tài khoản: Chuyển sang bước 2.

Bước1: Đăng nhập hệ thống
 - Sau khi đăng ký tài khoản. Bộ Công Thương sẽ tiến hành xét duyệt tài khoản và phản hồi qua email. Nếu tài khoản được duyệt, bạn sử dụng tài khoản đã đăng ký để tiến hành đăng nhập hệ thống.
{keywords}

- Sau khi điền tài khoản và mật khẩu đăng nhập, quý vị bấm nút "Đăng nhập" để đăng nhập vào hệ thống.

 Lưu ý: - Tài khoản của thương nhân, cá nhân là Mã số thuế tương ứng.
             - Mật khẩu do quý vị tự đăng ký khi tiến hành đăng ký tài khoản.
 Bước 2: Lựa chọn bộ hồ sơ cần bổ sung 
Tại menu bên trái, chọn mục “Tất cả HS đăng ký ứng dụng” một bảng danh sách các website hiện ra để thương nhân, tổ chức lựa chọn.

{keywords}


Thương nhân, tổ chức, cá nhân lựa chọn những ứng dụng có trạng thái “ Hồ sơ cần bổ sung Thông tin”, click “Xem” để vào bộ hồ sơ đó

Bước3: Bổ sung thông tin theo yêu cầu

Chúý: Các yêu cầu bổ sung được yêu cầu từ phía Cổng thông tin Online.gov.vn 

Nếu yêu cầu bổ sung trên TRANG CHỦ ứng dụng của Quý vị thì Quý vị phải tiến hành bổ sung sửa đổi trên chính ứng dụng của Quývị không phải bổ sung vào hồ sơ.

- Nếu yêu cầu bổ sung nội dung hồ sơ  thì Quý vị đăng nhập vào www.online.gov.vn vàtiến hành Sửa hồ sơ. Quý vị thực hiện như sau: Chọn “Sửa” để tiến hành bổ sung thông tin.

{keywords}

Sau khi click “Sửa” thì giao diện sẽ quay lại như Bước 3 của Quy trình đăng ký ứng dụng

Bước 4: Gửi hồ sơ
- Sau khi Quý vị đã bổ sung, chỉnh sửa các nội dung được yêu cầu (Ví dụ: Bổ sung Giấy phép Kinh doanh vào mục file đính kèm, bổ sung các nội dung trên TRANG CHỦ website của Quý vị...), Quý vị cần "GỬI HỒ SƠ" để Bộ Công Thương xét duyệt. Quý vị thực hiện như sau: Chọn mục Sửa hồ sơ => Bấm “Gửi hồ sơ