Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

49p.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Dụng cụ Y

MST/ĐKKD/QĐTL:

0314915791

Trụ sở Doanh nghiệp:

287 Lãnh Binh Thăng, P. 8, Q. 11, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02822251119