Đăng ký mở tài khoản

* * *

Đăng ký tài khoản cá nhân
   (*) Thông tin bắt buộc phải nhập
1.Thông tin cá nhân

Ví dụ: 25 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hãy chọn theo thứ tự Tỉnh -> Huyện -> Xã

2.Thông tin đăng nhập

Tài khoản tự động lấy theo Mã số thuế cá nhân

E-mail này được dùng để nhận mọi thông tin phản hồi từ Bộ Công Thương