Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

samngoclinhkontum.com

Tên miền phụ:

samngoclinh.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh KON TUM

MST/ĐKKD/QĐTL:

6100223226

Trụ sở Doanh nghiệp:

245 Lê Hồng Phong, P. Quyết Thắng, Tp KonTum, KonTum

Tỉnh/Thành phố:

Kon Tum

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02603889988

Website chưa được phê duyệt