Ứng dụng thương mại điện tử bán hàng

STT Tên ứng dụng Tên doanh nghiệp Xem thông tin
1 My iTel Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Đông Dương ITelecom Xem Chi tiết
2 Hadi Beauty Hộ Kinh Doanh Phan Phước Phúc Xem Chi tiết
3 Liengift Công ty TNHH LIENMALL Việt Nam Xem Chi tiết
4 Work Flow Cafe Công ty Cổ phần Work Flow Xem Chi tiết
5 AHAS, Ahas-app chẩn đoán da Công ty TNHH Cosnko Lab Xem Chi tiết
6 MKC Công ty TNHH Giải pháp MKC Xem Chi tiết
7 CD Mart - Siêu thị Công Đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư siêu thị Công Đoàn Việt Nam Xem Chi tiết
8 Sơn Hải Limo Công ty Cổ phần Lữ hành Sơn Hải Xem Chi tiết
9 SelltechAD For Business Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Công nghệ An Dương HN Xem Chi tiết
10 C.P. Fresh Shop Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam Xem Chi tiết