Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

serichoicevn.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH SERI CHOICE VIỆT NAM

MST/ĐKKD/QĐTL:

4300872369

Trụ sở Doanh nghiệp:

33 Lê Trung Đình, Phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Tỉnh/Thành phố:

Quảng Ngãi

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0774572279