Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

inoxxe.vn

Cá nhân:

Trương Tấn Giàu

Mã số thuế:

0312831585

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

0909503025